Bệnh viện

Bệnh Viện Quân Y 87 Nha Trang

Bệnh Viện Quân Y 87 Nha Trang

Bệnh viện việt tiệp Hải Phòng

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
Là bệnh viện tuyến 4, tuyến cuối cùng trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân của thành phố Hải Phòng.

Bệnh viện đa khoa Hậu Giang

Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.
Hạng mục: Sàn vinyl Gerflor (Pháp)

Bệnh viện Đa Khoa Vinh

Bệnh viện đa khoa hữu nghị Vinh sử dụng sàn vinyl Gerflor (Pháp) do Hoàng Hà cung cấp và lắp đặt.