Công nghiệp

GIAI ĐOẠN II - III SAMSUNG THÁI NGUYÊN ( Công ty Tây Hồ )

Hoàng Hà đã hoàn thành đúng tiến độ của chủ đầu tư và nhận được sự hài lòng của tổng thầu công ty Tây Hồ

Công trình nhà máy Gmax

Công trình lót sàn nhựa nhà máy Gmax KCN Quế Võ - Bắc Ninh

 123