CÔNG TY TNHH G.S ELECTRONICS

CÔNG TY TNHH G.S ELECTRONICS
Địa chỉ: KCN nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Hạng mục: Sàn vinyl chống tĩnh điện
Hoàn thành: 2018