Công ty TNHH Jang Won Tech Vina

Toàn bộ nhà xưởng của Công ty TNHH Jang Won Tech Vina được sử dụng sàn nhựa vinyl do Hoàng Hà ( IBT ) cung cấp và lắp đặt.
Sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ và được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như năng lực thi công.
Công trình hoàn thành tháng 6 năm 2016