Công ty TNHH Jworld Vina

Công ty TNHH Jworld vina, 
Đ/c: Khu KIBACO, KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Lĩnh vực sản xuất tem, tape hàng điện tử
Hoàng Hà (IBT) cung cấp và thi công sàn vinyl chống tĩnh điện ESD. 
Công trình hoàn thành tháng 04 năm 2017.