Công ty TNHH SR Tech

Toàn bộ nhà xưởng của Công ty TNHH SR Tech được sử dụng sàn nhựa vinyl chống tĩnh điện ESD do Hoàng Hà ( IBT ) cung cấp và lắp đặt.
Sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ và được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như năng lực thi công.
Công trình hoàn thành tháng 2 năm 2017