Dự án Bộ Ngoại Giao mới

Nhận được sự tín nhiệm của tổng thầu và chủ đầu tư dự án Bộ Ngoại Giao mới, Công ty cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại Hoàng Hà ( IBT ) đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp và thi công sàn vinyl chống tĩnh điện HK raian nhập khẩu Hàn Quốc cho dự án.
Trải qua quá trình khắt khe từ khâu kiểm nghiệm vật tư đầu vào và kiểm định hạng mục công trình đưa vào sử dụng của công ty Coninco
Hoàng Hà (IBT) đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của tông thầu giao cho.
Hoàn thiện tháng 10/2016