Mondrian 200

Lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật của Piet Mondrian, và từ toàn bộ phong trào Bauhaus, bộ sưu tập này cung cấp ba cấp độ khác nhau về khía cạnh và cấu tạo thảm. Mondrian 100 mang đến một phần đế độc đáo và năng động, Mondrian 200 bổ sung thêm các đường kẻ mảnh tạo điểm nhấn màu sắc trong khi Mondrian 300 hoàn thiện bộ sưu tập với các ô vuông đủ màu, hoàn thiện hình học bộ sưu tập và thêm một sản phẩm cọc tiêu đề để cung cấp thêm chuyển động của thành phần sàn tạo thêm các bước khác nhau cảm giác.

Mondrian 200

Mondrian 200

Mondrian 200

Sản phẩm nổi bật

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Gerflor Ambiance Ultra

Gerflor Ambiance Ultra

Tin tức

Facebook