Nhà máy Kaga Việt Nam

Nhà máy Kaga Việt Nam
Địa chỉ: KCN Thăng Long II, Mỹ Hào, Hưng Yên
Hạng mục: Sàn vinyl ESD
Hoàn thành: Tháng 10/2017