Nhà máy NewFlex Bá Thiện

Nhà máy NewFlex KCN Bá Thiện - Vĩnh Phúc
Toàn bộ khu văn phòng làm việc được lát sàn nhựa đồng nhất deluxe nhập khẩu Hàn Quốc
Hoàng Hà ( IBT ) nhà thầu cung cấp và thi công sàn nhựa cho toàn bộ dự án.
Công trình hoàn thành tháng 8 năm 2016