Nhà máy SD Global Việt Nam

Nhà máy SD Global Việt Nam
Địa chỉ: KCN Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương
Hạng mục: Sàn vinyl ESD
Hoàn thành: Tháng 07/2017