Tay Vịn Hành Lang Bệnh Viện

1. Tay Vịn Hành Lang Bệnh Viện là gì?

Tay vịn hành lang bệnh viện là thiết bị được sử dụng phổ biến tại bệnh viện với chức năng hỗ trợ các bệnh nhân đang di chuyển thuận lợi và dễ dàng hơn.

2. Ứng Dụng?

- Nó
là vật dụng cần thiết tại những nơi công động và được lắp đặt dọc theo các bức tường trong bệnh viện, các toà nhà, trường học...

3. Ưu Điểm?

- Lợi ích của nó là hỗ trợ đi lại cho bệnh nhân, giảm va chạm, dễ dàng tháo gỡ - lắp đặt, bảo vệ sức khỏe...

Tay Vịn Hành Lang Bệnh Viện

Escort'Duo

Escort'Duo

Sản phẩm nổi bật

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Sàn nâng kỹ thuật HPL

Gerflor Ambiance Ultra

Gerflor Ambiance Ultra

Tin tức

Facebook