CÔNG TY TNHH DAMO VINA

CÔNG TY TNHH DAMO VINA
Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Hạng mục: Sàn vinyl chống tĩnh điện
Hoàn thành: 2018