CÔNG TY TNHH VINA POLYTECH

CÔNG TY TNHH VINA POLYTECH
Địa chỉ: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Hạng mục: Sàn vinyl chống tĩnh điện
Hoàn thành: 2018